Goliath by Swanky Israeli Pop Outfit, Kaveret

Check out swanky 1970s Israeli pop outfit Kaveret performing שיר גוליית (“The Song of Goliath”):

Lyrics:

זהו שיר מאוד עצוב הנושא כזה כאוב,
אם תשים תחבושת, לא יעזור לך שנתיים.
הגיבור של הסיפור להגיד אותו אסור,
נגלה רק שהשם שלו כמו אפריים.

יום אביב בכפר קטן ציפורים שרות בגן,
נמלה עוברת אך המנגינה נשארת.
בחצר נולד תינוק ומיד התחיל לצעוק
“לא קוראים לי ‘פריים – שמי גוליית ולא אחרת!”

כל התנ”ך פחד ממנו כמו מפיל,
גיבורים ברחו הביתה,
לוחמים זייפו ת’גיל.
הם קראו לו “השד מאשקלון”.

בגנון אמר שלום ילדים עברו לדום,
בן חמש וכבר הספיק להביא הביתה סלע.
התאמן כל יום שעות בלהפריע לחיות,
יש אומרים היה לו קול נמוך מים המלח.

כל התנ”ך פחד ממנו כמו מפיל
גיבורים ברחו הביתה
לוחמים למדו חליל
הם קראו לו בשקט מרחוק.

הנה בא אלינו, בא אלינו
גולי, גוליית
מקווה שגם הפעם
הוא יחשוב אותי נחמד.
הנה בא אלינו, בא אלינו
גולי, גוליית,
מקוה שלא ידרוך עלי,
יעשה אותי גמד.

דוד מלך ישראל קם בבוקר לטייל,
מרחוק רואה המון סואן צועק “הצילו!”
בלי לחשוב יותר מיום התייצב על המקום,
חוץ משני גמלים וגדי עוד לא ידעו אז מיהו.

“בוא אלי, גוליית נחמד, שב אצלי על כף היד.”
“ככה מדברים?” שאל גוליית באשקלונית.
דוד מלך התעצבן, “הרוגטקה תנגן!”
אבן לעברו ירה, קלע לו בול בפוני.

כל התנ”ך אמר תודה והתרגש,
“אם תרצה להיות מלכנו,
תתקשר מחר בשש”
ומאז לא שמעו אותם אומרים,

הנה בא אלינו, בא אלינו
גולי, גוליית
מקווה שגם הפעם
הוא יחשוב אותי נחמד.
הנה בא אלינו, בא אלינו
גולי, גוליית,
מקוה שלא ידרוך עלי,
יעשה אותי גמד.

מקווה שלא ידרוך עלי
מקווה שלא יקפוץ עלי
הנה בא אלינו גוליית

http://benabuya.com/2010/12/05/goliaths-song/

Transliterated:

Zehu shir me’od atzuv
hanose kazeh ka’uv,
im tasim tach’boshet,
lo ya’azor lecha sh’nataim.
Hagibor shel hasipur
lehagid oto asur,
negaleh rak shehashem shelo
k’mo Efraim.

Yom aviv bik’far katan
tziporim sharot bagan,
nemalah overet
ach hamanginah nish’eret.
Bachatzer nolad tinok
umiyad hit’chil litz’ok
“lo kor’im li ‘fraim –
sh’mi Goliat ve’lo acheret!”

Kol hatana”ch pachad mimeno k’mo mipil,
giborim barchu habaitah,
lochamim ziyfu t’agil.
Hem kar’u lo “hashed me’Ashkelon.”

Beganon amar shalom
yeladim avru lidom,
ben chamesh uch’var his’pik
lehavi habaitah sel’a.
Hitamen kol yom sha’ot
bilehafri’a lechayot,
yesh omrim hayah lo kol
namuch miyam hamelach.

Kol hatana”ch pachad mimeno k’mo mipil,
giborim barchu habaitah,
lochamim lamdu chalil
hem kar’u lo besheket merachok.

Hineh ba eleinu, ba eleinu
Goli, Goliat
mekaveh shegam hapa’am
hu yach’shov oti nech’mad.
Hineh ba eleinu, ba eleinu
Goli, Goliat
mekaveh she’lo yid’roch alai,
ya’aseh oti gamad.

David melech Israel
kam baboker letayel,
merachok ro’eh hamon so’en
tzo’ek “hatzilu!”
bli lach’shov yoter miyom
hityatzev al hamakom,
chutz mishnei g’malim ug’di
od lo yed’u az mihu.

“Bo elai, Goliat nechmad,
shev etzli al kaf hayad.”
“Kachah medabrim?”
Sha’al Goliyat ba’Ashkelon.
David melech hit’atzben,
“harogtekah tenagen!”
aval le’evro yarah,
kal’a lo bul beponi.

Kol hatana”ch amar todah vehitragesh,
“im tirtzeh lihyot malkeinu,
titkasher machar beshesh”
ume’az lo sham’u otam omrim,

Hineh ba eleinu, ba eleinu…

Mekaveh she’lo yid’roch alai
mekaveh she’lo yik’fotz alai
hineh ba eleinu Goliat.

In English:

This is a very sad song
the subject is such a painful one,
if you put on a bandage,
it won’t help you for two years.
The hero of the story
to tell who it is is forbidden,
we’ll reveal only that his name
is like Ephraim.

A spring day in a little village
birds are singing in the garden,
an ant passes by
but the melody remains.
In the courtyard an infant is born
and immediately started to yell
“I’m not called ‘fraim –
my name’s Goliath and nothing else!”

All of the Tana”ch fear him like an elephant,
heroes ran away to their homes,
fighters faked their age.
They call him “demon from Ashkelon.”

In nursery school he said ‘Shalom’
and kids passed at attention,
five years old and already managed
to bring a rock home.
He exercised for hours each day
in bothering animals,
there are those who say his voice was
lower than the Dead Sea.

All of the Tana”ch fear him like an elephant,
heroes ran away to their homes,
fighters learned the flute
they called him quietly from afar.

Here he comes to us, comes to us
Goli, Goliath
I hope even this time
he’ll think of me nicely.
Here he comes to us, comes to us
Goli, Goliath
I hope he won’t step on me to me
and make me a dwarf.

David king of Israel
got up in the morning to walk around,
from afar he saw much noise
yelling “save me!”
without thinking more than a day
he reported to the place,
aside from two camels and a goat
they no longer knew who he is.

“Come here, nice Goliath,
sit by me on my hand.”
“This is how one speaks?”
asked Goliath in Ashkelon.
David the King was irritated,
“play a murderteque!”
but he shot toward him,
hit a stamp on his pony.

All the Tana”ch said thanks and got excited,
“if you want to be our king,
phone tomorrow at six”
and since they were not heard saying,

Here he comes to us, comes to us…

I hope he won’t step on me
I hope he won’t jump on me me
here he comes to us, Goliath.Take it away, Kaveret!

http://www.squidoo.com/kaveret

Advertisements

One thought on “Goliath by Swanky Israeli Pop Outfit, Kaveret

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s